EURÓPSKA SOCIÁLNA SONDA (ESS) 2. kolo na Slovensku

JOZEF VÝROST A KOL.

Európska sociálna sonda (ESS) je akademická iniciatíva zameraná na štúdium a explanáciu interakcií medzi meniacimi sa európskymi inštitúciami a postojmi, hodnotami a vzorcami správania obyvateľov európskych krajín. ESS je dlhodobý projekt, ktorého cieľom je porozumenie modernej Európe a zmenám, ktoré v nej prebiehajú. Výskumu sa v 2. kole ESS zúčastnilo 24 krajín, podľa maximálne rigoróznych medotologických pravidiel, čo umožnilo v tejto publikácii prezentovať výsledky, získané na Slovensku, v medzinárodnom porovnaní.

The European Social Survey (the ESS) is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, values and behaviour patterns of its diverse populations. The ESS is a long term project that aims to understand modern Europe and the changes within it. The survey in Round 2 covered 24 countries and employed the most rigorous methodologies, what allowed to present in this publication the basic results, gained in Slovakia, in international comparative perspective.V edícii Európska sociálna sonda (ESS)
už doposiaľ vyšli: