EURÓPSKA SOCIÁLNA SONDA (ESS) 5. KOLO NA SLOVENSKU

JOZEF VÝROST A KOLEKTÍV

Publikácia Európska sociálna sonda (ESS) 5. kolo na Slovensku vznikla ako produkt riešenia projektu Európska sociálna sonda (European Social Survey, skratkou ESS) a je v našich podmienkach štvrtou publikáciou tohto druhu (Výrost a kol., 2006, Výrost a kol., 2008, Výrost a kol., 2010).

OBSAH
I. Projekt Európska sociálna sonda (European Social Survey, ESS)
Jozef Výrost

II. Sociodemografický profil respondenta a jeho rodiny
Mária Homišinová

III. Politická participácia postoje
Ladislav Lovaš

IV. Štátna, etnická a náboženská identita ako samostatné charakteristiky a formy diskriminácie
Mária Homišinová

V. Dôveryhodnosť polície a súdov očami respondentov
Jozef Výrost

VI. Vnímanie bezpečia
Michal Kentoš

VII. Hodnotové orientácie
Michal Kentoš

VIII. Charakteristiky práce, dôsledky krízy a interakcia práce a rodiny
Denisa Fedáková, Katarína Naser

IX. Kohabitácia, manželstvo a rodina z perspektívy subjektívnej pohody
Daniela Husovská, Viera LehotskáV edícii Európska sociálna sonda (ESS)
už doposiaľ vyšli: