EURÓPSKA SOCIÁLNA SONDA (ESS) 3. KOLO NA SLOVENSKU

JOZEF VÝROST A KOLEKTÍV

 OBSAH:

I. Projekt Európska sociálna sonda (European Social Survey, ESS) (Jozef Výrost)
II. Sociodemografický profilrespondentaa jeho rodiny (Mária Homišinová)
III. Politické postoje (Jozef Výrost)
IV. Bezpečnosť, indikátory kvality života a religiozita (Michal Kentoš)
V. Životná cesta: udalosti, normy, rozhodnutia (Denisa Fedáková)
VI. Médiá: sledovanosť rozhlasu, tlače, televízie a používanie internetu (Jozef Výrost)
VII. Hodnotové orientácie (Michal Kentoš)V edícii Európska sociálna sonda (ESS)
už doposiaľ vyšli: