Vydavateľstvo
UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Javorinská 26 
080 01 Prešov 
tel.: +421 51 77 138 22 

DIČ: SK 2022830271
IČO: 44765835
IBAN: SK90 0900 0000 0005 0502 3160


riaditeľ
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. 
psvorc@universum-eu.sk
mobil.: +421 905 89 66 23 

prokurista
Mgr. Branislav A. Švorc, PhD.
branislav.svorc@universum-eu.sk
mobil.: +421 908 546 716

objednávky kníh
branislav.svorc@universum-eu.sk