VEĽKÁ DOBA V MALOM PRIESTORE. ZLOMOVÉ UDALOSTI V MESTÁCH STREDOEURÓPSKEHO PRIESTORU A ICH DÔSLEDKY (1918 – 1929)

PETER ŠVORC, HARALD HEPPNER (ED.)

Zborník abstraktov (Medzinárodná konferencia v Prešove počas 5. – 7. októbra 2011 s názvom "Veľká doba v malom priestore. Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky 1918 – 1929") vyšiel ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0092002 Multikultúrny a multietnický charakter východoslovenských miest a jeho vplyv na zlomové udalosti v ich dejinách 19. a 20. storočia.