INFORMATÓRIUM ZVYKOSLOVIA ZAMAGURSKÉHO
(INTERAKTÍVNY MATERIÁL PRE UČITEĽOV, ŽIAKOV A ŠIRŠIU VEREJNOSŤ)

SOŇA BABÍKOVÁ (ED.)

Informatórium zvykoslovia zamagurského ako krátky výber zo zvykoslovia je vhodnou interaktívnou učebnou pomôckou pre vyučovanie regionálnych dejín na hodinách slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, na triednických hodinách i v záujmových činnostiach žiakov. Materiál umožňuje aj dospelým čitateľom aktívny literárny a výtvarný vstup, poskytuje priestor na individuálne poznámky, výtvarné a obrázkové doplnky. Veríme, že charakter materiálu podnieti záujem čitateľov o jeho ďalšie dopĺňanie.

OBSAH:

Rodinné zvyky
1. Svadba
2. Tehotenstvo
3. Pôrod
4. Narodenie detí
5. Šesťstonedieľka
6. Dieťa
Krstní rodičia, krst
Z o spomienok seniorov
Veľká noc
Zamagurské obce
Kroje
Výšivky na krojoch
Zo záujmovej činnosti žiakov
Ukážky porovnávacieho slovníka
Použitá literatúra