SPIŠSKÁ STARÁ VES

BOŽENA MALOVCOVÁ (ED.)

Reprezentačná publikácia o najsevernejšom spišskom mestečku – Spišskej Starej Vsi predstavuje nielen búrlivé dejiny tohto mesta od jeho vzniku, ba i jeho predhistorických období, ale aj jeho najbližšieho okolia. Kniha komplexne predstavuje dejiny Spišskej Starej Vsi – jej politický, hospodársky, kultúrny, cirkevný i rodinný život. Približuje mestečko na slovensko-poľskom pomedzí, ktoré v plnej miere zažívalo dramatické udalosti po vzniku ČSR, keď sa viedol zápas o slovenské dediny prisúdené Poľsku, udalosti, keď boli v r. 1939 tieto dediny pričlenené k Slovenskému štátu a v r. 1945 nanovo odovzdané Poľskej republike. V Spišskej Starej Vsi žila početná židovská komunita, aj jej osudy – vzostupy i pády, radosti i drámy sú súčasťou knihy o tomto mestečku. Kniha okrem dvoch farebných príloh sprístupňuje takmer dve stovky dobových čiernobielych fotografií. Autorský kolektív vedený Boženou Malovcovou tvoria profesionálni historici, etnografi i jazykovedci, ktorí sú zárukou odborných a archívnym výskumom doložených poznatkov.