ROČENKA ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES 7

OBSAH:

Henrieta LISKOVÁ: Zo života banskobystrických mešťanov v stredoveku
Patrik KUNEC: „Aurea libertas fulvo non venditur auro.“ Prekvapujúca podobnosť dvoch suplík uhorských účastníkov americkej revolúcie
Peter KÓNYA: Hospodárske pomery v Michalovciach v 18. storočí
Annamária KÓNYOVÁ: Kráľovské katolícke vyššie gymnázium v Prešove v období dualizmu
Ján MOJDIS: Problémy uplatňovania západoeurópskych trendov v slovenskom prostredí koncom 19. a začiatkom 20. storočia
Michal SCHVARC: Totalitné snahy Deutsche Partei na príklade eliminácie Zipserdeutsche Partei a jej záujmových organizácií
Ján ŠAFIN: Filozofia a hesychia, scholastika a palamizmus
Geórgios Gemisthos Pléthon: Slovo o reformách odporúčanie Theodorovi vládcovi Peloponézu (preložil Imrich Belejkanič)
Peter KÓNYA - Annamária KÓNYOVÁ: K otázke Náboženského fondu a Uhorského študijného fondu
Martin JAVOR: Organizácia slobodomurárskeho hnutia v habsburskej monarchii v 18. storočí
Milan BELEJ: Vysťahovalectvo z východného Slovenska v medzivojnovom období na základe analýzy štatistických údajov (1922 – 1937)
Peter ZMÁTLO: Tragický konflikt v Nižnom Šebeši v roku 1925
Nadežda JURČIŠINOVÁ: Vývoj školstva v okrese Svidník v rokoch 1945 – 1960
Ľubica HARBUĽOVÁ: Osobnosti ruskej emigrantskej komunity v medzivojnových Košiciach
Ján DŽUJKO: Obraz ruskej emigrácie na stránkach periodika Slovenský východ (1919 – 1937)
Karin FÁBROVÁ: Súpis prameňov k pôsobeniu politickej emigrácie z Ruska na území medzivojnového východného Slovenska