ĽUDÁCI A KOMUNISTI: SÚPERI? SPOJENCI? PROTIVNÍCI?

XÉNIA ŠUCHOVÁ (ED.)

Popredná slovenská historička Xénia Šuchová je zostavovateľkou zborníka Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Zborník vyšiel ako publikovaná správa z projektu Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku v rokoch 1918 – 1989, spoločnosť medzi demokraciou a totalitou a obsahuje 14 štúdií, ktoré mapujú slovenskú i československú kontroverznú minulosť a jej prejavy v politickom i každodennom živote. Popri známych udalostiach prinášajú mnoho nových, prekvapujúcich zistení...