SABINOVSKÁ PADLA, HISTORKY OSTALI

FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ

Cez dejiny jednej prešovskej ulice, písané živým literárnym jazykom, sa dozvie čitateľ o bežnom živote obyvateľov východoslovenského mesta. Kniha určite zaujme aj čitateľov, ktorí Prešov ešte nepoznajú.