KRAJINSKÁ HRANICA MEDZI SLOVENSKOM A PODKARPATSKOU RUSOU
V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ (1919 - 1939)

PETER ŠVORC

Prvýkrát ucelene spracovaná monografia zachytávajúca slovensko-rusínske vzťahy v medzivojnovom období a ich celoštátne i medzinárodné súvislosti na viac než 400 stranách. Obohatená je takmer 100 fotografiami a dobovými mapami, ktoré ilustrujú predstavy rôznych strán, ako určiť východnú hranicu Slovenska. Práca je postavená na dlhoročnom výskume v domácich a zahraničných archívoch. Bola ocenená Prémiou Literárneho fondu za vedeckú prácu v r. 2003 a Cenou rektora Prešovskej univerzity.