VÝCHODOSLOVENSKÝ SLOVNÍK. I. A II. DIEL

ONDREJ R. HALAGA

Ide o základné historicko-jazykovedné slovníkové dielo, vydané prvýkrát v histórii Slovenska, ktoré mapuje základnú slovnú zásobu historického východoslovenského jazyka v rozsahu približne 60.000 slov a slovných spojení na 1389 stranách.