SPRIEVODCA PO SLOVENSKÝCH ARCHÍVOCH / A GUIDE TO THE SLOVAK ARCHIVES

ZUZANA KOLLÁROVÁ, JOZEF HANUS

Kniha, ktorá zachytáva všetky ústredné, oblastné, okresné a mestské archívy, ako aj archívy osobitného významu, nachádzajúce sa na Slovensku, v abecednom spracovaní, uvedením kontaktu na archívy. Pri každom archíve je zoznam archívnych fondov, ktoré sa nachádzajú v tom - ktorom archíve. Kniha je určená nielen profesionálnym historikom, ale každému občanovi, ktorý potrebuje zistiť akékoľvek údaje (matriky, pozemkové fondy, reštitúcie a pod.), nachádzajúce sa v spisových materiáloch úradov nižšej i vyššej inštancie. Sprievodca je spracovaný v slovenskom a anglickom jazyku.