ČÍTANKA K DEJINÁM SLOVENSKEJ HISTORIOGRAFIE V ROKOCH 1918 - 2006

MARTIN LIPKA (EDS.)

Vysokoškolský učebný text Čítanka k dejinám slovenskej historiografie v rokoch 1918 - 2006, je svojim spôsobom antológiou z diel významných slovenských historikov. Čítanka pozostáva z 15 samostatných profilov, ktoré približujú život a dielo jednotlivých historikov - autorov ukážkových textov. Kolekcia autorských príspevkov bola zostavená tak, aby čo nareprezentatívnejšie odzrkadľovala vývoj slovenskej historiografie a historického myslenia na Slovensku v rokoch 1918 - 2006.

OBSAH:

František Bokes
Samuel Cambel
Milan S. Ďurica
Miloš Gosiorovský
Jozef Hrozienčik
Ján Hučko
Alexander Húščava
Michal Lacko
Michal Otčenáš
Eugen Julianovič Perfeckij
Belo Polla
Daniel Rapant
Peter Ratkoš
Ladislav Tajták
Ján Tibenský
Ferdinand Uličný
Branislav Varsik