KĽÚČE K DEJINÁM KOŠÍC (DEJEPISNÁ ČÍTANKA)

ŠTEFAN ŠUTAJ (EDS.)

Súčasné učebnice dejepisu sa nemôžu venovať dejinám iba jedného mesta. Môžu len na niektorých príkladoch ilustrovať historický vývoj. Možno aj preto sa študenti málokedy stretnú vo svojej učebnici dejepisu s mestom Košice. Cieľom tejto knižky je pomôcť dejiny Košíc vidieť v súvislosti s dejinami našej krajiny. Ukázať, že Košice sú jej významnou súčasťou, ukázať, že Košičania môžu byť hrdí na svoje dejiny aj v konfrontácií so svojou minulosťou.

Autori: Štefan Eliáš, Juraj Halász, Anna Jurová, Vojtech Kárpáty, Milan Kolcun, Soňa Makarová, Peter Neuwirth, Štefan Šutaj, Tomáš László

- plnofarebná kniha, formát A4, 99 strán

OBSAH:

1. NAJSTARŠIE KOŠICE
- Vznik mesta Košice
- Benediktínsky kláštor v Krásnej
- Nemeckí hostia v Košiciach
- Boj Košíc s Omodejovcami
- Kráľovské mesto Košice a jeho privilégiá
- Stredoveké cechy
- Stáročné kontakty dvoch krajín a dvoch miest
- Pentapolita
- Rehole a kláštory
- Život stredovekého Košičana - jazyk, národnosť, cirkev v metropole
- Povstanie Juraja Dóžu

2. KOŠICE V NOVOVEKU
- Bitka pri Moháči a jej dôsledky
- Reformácia, protireformácia a protihabsburské povstania
- Dóm svätej Alžbety
- Reformy Márie Terézie a Jozefa II. neobišli ani Košice

3. KOŠICE NA PRAHU MODERNEJ DOBY
- Významní Košičania
- Cholerové povstanie - legendy, nenávisť
- Revolučné Košice 1848 - 1849
- Známe a neznáme košické školy
- Za čo vďačíme košickým vynálezcom
- Priemyselná zóna mesta
- Spolková činnosť

4. KOŠICE V 20. STOROČÍ
- Roky vojnového hospodárstva 1914 - 1918
- Košice a vznik Československej republiky
- Košice v medzivojnovom Československu
- Viedenská arbitráž a jej dôsledky pre Košice
- Košice po oslobodení od roku 1945
- Februárový prevrat a nástup komunistického režimu
- Školstvo, veda a kultúra po druhej svetovej vojne
- Nežná revolúcia - rok 1989 v Košiciach

5. PATRIA NEODMYSLITEĽNE KU KOŠICIAM
- Židovskí obyvatelia Košíc
- Rómovia v Košiciach