MEMORABILIA Z EURÓPY A VLASTI

ONDREJ R. HALAGA

 OBSAH:

I STREDOVEK EKONOMIKY
Rola Košíc vo východnej politike Žigmunda Luxemburského
Edícia aktov súdu Košíc (AICC 1393 – 1405) – Prameň k partnerstvu Krakov – Košice v obchode Európy
Veľký obchod Západ – Východ a stredná Európa
La situation des transports en commerce de la zone Carpathique
Iniciatíva konkurovať Benátkam: barchetový monopol (1411)
Rangy miest a trhov; vsl. Pentapolis – orgán krajskej samosprávy
Wald- und Felddomänen der ostslowakischen Städte als Grundlage ihres Montanhandels
Poľská a uhorská soľ na Slovensku v stredoveku
Naše mestá a obchod Západ – Východ (stredovek)

II STREDOVEK REČI
Historické etapy stykov s Poliakmi – Ad Vsl. slovník
Prvky vsl. nárečí dokumentované vlastnými menami
Preklady osobných mien v stredoveku – K edícii AICC (1994)
Ostslow. Namentype in der Kanzleisprache Kaschaus 1393 – 1405
Tzv. „etnické“ miestne názvy a „Maďari“ v stredovekom Šariši
„Slovakizácia“ typicky vsl. MN maďarizáciou ich sémantiky

III HISTÓRIA SVOJINY
Prínos Svojiny do kultúry národa I – III (1945 – 1951)
Spolok výtvarných umelcov Svojiny
Odbor hudobných umelcov Svojiny
Literárny odbor a edícia „JAS“
Historický odbor Svojiny
Lingvistický odbor Svojiny

IV IDENTITA – KOEXISTENCIA – TVORBA
Spisovný jazyk – zbližujúci či deliaci?
Z prvých ohlasov zahraničia na Vsl. slovník I-II
Deutsche Lehnwörter: Beitrag zur Identitätsfrage des Ostslowakischen
Popularizácia súvislostí Vsl. slovníka (ed. 2002)
Oživený význam literárnej tvorby Zemplína
Pamätníky reči a gramotnosti ľudu
Fakty, jasné sedliackemu rozumu, „učená“ romantika domotala
Východoslovenské slová v maďarčine
Reč odráža kultúru, nie rasový pôvod (Vsl. slová
v maďarčine a maďarské na Východe)
Prevzaté slová – odraz identity a vývoja reči
Kontinuita od praveku a vývoj reči
Mýty nepriali vzťahom ľudskosti a jednote
Súvislosti histórie a jazyka: od Odry k Bodrogu
„Slovnik napravel veľke bludy...“ Ohlas na VsS z Juhoslávie
Kultúra ľudu aj v poézii jeho pánov
Maťaš kráľ vov Kysaku (1881)
Jakub Riťir (1826)
O bardijovskej konine (1834)
Slowa k Slowanům a Rozbroj prośčavy (1831)
Dobra Nowina Sedlakom (1790) a Čorbov opis
Ján Cuker: Zvuky srdce mého (1854/67)
Alexander Pavlovič – majster vsl. poézie
Verše „Z Ameriky 1851“ a reštaurácia 1867
Vývody z vsl. tvorby a „Žalostna klapancia“ (1865)
Stav učiteľa a „slovenskej cirkvi“ miest po roku 1400
„Foneticky“ či fonologicky? „Piesne Šariša“ (2000)

V „PAMÄŤ NÁRODA“ A PROTICHODNOSTI 90. ROKOV
Historia – magistra vitae... Platí to i u nás?
Úvahy už v podmienkach narkózy „Tisícročnej včely“
Secesia dvoch národov alebo centrizmov?
Lingua, lingvisti a vznik Slovenska v ČSR
Jubileá UPJŠ a zmeny v myslení národa
Zámery jazykových puristov a integrácia Európy
Dozvuky patológie diktatúr a sloboda bádania v EÚ

VI CELOŽIVOTNÁ BILANCIA
Bibliografia O. R. Halagu (1994 – 2006)
Ohlas prác v domácej tlači (1945 – 2006)
Zahraničný ohlas prác (1948 – 2005)
„Filmový príbeh, v ktorom sa z pastiera stane vedec“

VII DOKUMENTY VÝVOJA V KRAJI A VLASTI
A. STRAKA: Českí úradníci na Slovensku (22. 4. 1921)
Mr: Boj a zachovanie osobitného štatútu Košíc aj v ČSR (1921)
Klub Východoslovákov v Bratislave na pomoc rodákom (1922)
Prof. J. KORČÁK o omyle centralizácie v ČSR (1933)
JUDr. A. SOPKO v rádiu o obrane vsl. zvykov (1929?)
Oremláz rok po FU
Kriticky voči sebe samým (záver seriálu „Ide o zásadnú vec“)
Byla též akce P (1968)
Ján Pavel II. – za zásady, biskupia za exempcie
Nebol len Jan Palach, bol aj Jozef Aszmongyi
Dva dokumenty z úsilí o revízne šetrenie prizabitia
Písmo redakcii HČ: hist. vedomie neológov jazyka (15/7 2006)
Nihil novi sub sole

VIII VÝCHODOSLOVENSKÝ SLOVNÍK
Východoslovenský slovník, doplnky k I. – II. zväzku ed. 2002
MYŠLIENKY NA ZÁVER