SPIŠSKÁ BELÁ

ZUZANA KOLLÁROVÁ (ED.)

Spišská Belá je komplexnou monografiou o malebnom spišskom mestečku. História, ktorá sa vinie od pravekých osídlení až po súčasný život je podaná kolektívom profesionálnych historikov. 202 čiernobielych a viac ako 80 farebných fotografií dotvára obraz mesta a jeho dramatických osudov. Samotný historický príbeh mesta je v podaní autorského kolektívu, vedeného Z. Kollárovou, akoby prototypom osudov ostatných spišských miest, v ktorých sa prelínali slovenské (uhorské, československé) i poľské dejiny.