NÁRODNOSTNÁ OTÁZKA V STREDNEJ EURÓPE V ROKOCH 1848 - 1938

PETER ŠVORC, ĽUBICA HARBUĽOVÁ, KARL SCHWARZ (EDS.)

Zborník príspevkov venovaných národnostnej problematike v stredoeurópskom priestore v rokoch 1848 až 1938. Sú tu príspevky týkajúce sa najmä Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny, poľských, rakúskych i českých dejín.