SLOVÁCI A FRANCÚZI V PREMENÁCH ČASU

JÁN MOJDIS

Monografická práca slovenského historika doc. PhDr. Jána Mojdisa, CSc., mapujúca slovensko-francúzske kontakty v 19. st. a na začiatku 20. storočia. Osobitný dôraz dal autor na portréty slovenských a francúzskych vzdelancov, ktorí rozvíjali slovensko-francúzske styky a prispeli k vzájomnému poznávaniu oboch národov.