RUSÍNI / UKRAJINCI NA SLOVENSKU NA KONCI 20. STOROČIA

V knihe sú prezentované výsledky historicko-sociologického výskumu etnicity, ktorá sa prezentuje v dvoch etnických rovinách - ako Rusíni a ako Ukrajinci, žijúci na Slovensku. Je tu množstvo základných údajov, ktoré pomôžu v orientácii čitateľa v národnostnej problematike Slovenska.