ŽIDOVSKÁ KOMUNITA NA SLOVENSKU MEDZI ČESKOSLOVENSKOU
PARLAMENTNOU DEMOKRACIOU A SLOVENSKÝM ŠTÁTOM

EDUARD NIŽŇANSKÝ

Detailná analýza postavenia židovskej spoločnosti na Slovensku v krátkom období október 1938 až marec 1939. Jej osudy počas jesene 1938, keď muselo Československo odstúpiť južné Slovensko Maďarsku po Viedenskej arbitráži a keď sa chceli aj Maďarsko aj Slovensko zbaviť svojho židovského obyvateľstva. Kniha obsahuje obsiahle nemecké resumé.