Trstené pri Hornáde. Kapitoly z dejín

Štefan Kolivoško

Kniha má ambíciu predstaviť najdôležitejšie momenty zo života obce Trstené pri Hornáde. Autor knihy Štefan Kolivoško ukázal, že územie tejto dediny a jej chotára bolo už dávno miestom, na ktorom žili ľudia a napĺňali svoje osudy. Raz so šťastným, inokedy so smutným záverom, tak, ako to bolo v dejinách Trsteného v každom storočí a ako je to aj dnes. Kniha o Trstenom pri Hornáde prináša nové informácie, ktoré sme nepoznali, lebo už dávno nežijú aktéri starej doby, ktorí by nám mali čo povedať o dobe, v ktorej žili. Preto je cenné, že autor siahol počas výskumu za pramennými materiálmi, v ktorých sa ukrývajú naše dejiny, že ich dešifroval, lebo boli písané v rôznych jazykoch – okrem slovenčiny aj po latinsky a maďarsky, a potom prerozprával na stránkach tejto knihy.