ZNOVUZRODENIE GRéCKOKATOLíCKEJ CIRKVI V ROKU 1968

Richard Lipták

Gréckokatolícka cirkev ako taká pred rokom 1968 oficiálne takmer dvadsať rokov neexistovala, čo bolo dielom komunistického režimu a jeho prisluhovačov. Náprava krívd v náboženskej oblasti nebola u vedúcich predstaviteľov „reformného“ komunizmu prioritou, a tak bolo na samotných gréckokatolíkoch, aby znovuzlegalizovanie svojej cirkvi „pretlačili“ do požiadaviek znovuobjavených princípov slobody. Výdobytky, či ústupky „socializmu s ľudskou tvárou“, medzi ktoré sa 13. júna 1968 zaradilo aj povolenie gréckokatolíckej cirkvi, formálne odstránili najvýraznejšie prešľapy komunizmu, avšak tendencie humanizácie boli postupne príchodom vojsk varšavskej zmluvy opäť umŕtvované. V roku 1969 ešte katolícka cirkev východného obradu dotvorila personálne obsadenie ako na pozícii dočasného ordinára, tak po farnostiach, no rovnako ako ostatné cirkvi v období normalizácie, stala sa objektom kontroly a administratívnych opatrení, smerujúcich k jej likvidácii. Na rozdiel od rokov 50. a 60. gréckokatolícka cirkev, síce v okyptenom stave, no oficiálne existovala. Nemusela svojich veriacich prenechať pravoslávnej cirkvi, s ktorou v rokoch liberalizácie a následnej normalizácie musela riešiť otázky, vychádzajúce z rokov nedávnych, ktorých aspoň čiastočné vyriešenie mohlo pomôcť v perspektíve ich vzťahu. Delenie majetku a spoločné užívanie chrámov medzi oboma cirkvami sa stali neuralgickým bodom, dedičstvom komunistických praktík.

Problematike znovupovolenia gréckokatolíckej cirkvi koncom 60. rokov sa doteraz historici venovali iba okrajovo. Žiadna monografia, podávajúca kompletizujúci pohľad na danú tému, dosiaľ nevyšla. Publikácie viacerých cirkevných historikov zachytávajú dejiny gréckokatolíkov vo všeobecnom meradle od najstarších čias po súčasnosť.

OBSAH:

I. Gréckokatolíci v rokoch 1918 – 1967
Gréckokatolícka cirkev v ČSR 1918 – 1939
Gréckokatolícka cirkev počas druhej svetovej vojny 1939 – 1945
Gréckokatolícka cirkev po druhej svetovej vojne
Gréckokatolícka cirkev do jej likvidácie
Sobor a likvidácia gréckokatolíckej cirkvi Gréckokatolíci v 50. a 60. rokoch 20. storočia

II. Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi
Situácia v ČSSR v roku 1968
Politická situácia v Československu
Cirkev a štát Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968
Gréckokatolíci sa aktivizujú
Nová etapa konsolidácie
Po príchode vojsk
Rok 1969 – obdobie „konsolidácie“ Rok 1970 – plne „nesvojprávna“
Štúdium a periodiká
Štúdium teológie
Gréckokatolícke periodiká

III. Gréckokatolícka cirkev v 70. a 80. rokoch 20. storočia