Šuňava

Zuzana Kollárová a kol.

Podnetom na vydanie tejto publikácie o histórii a živote obce Šuňava bol veľký záujem jej občanov a rodákov o takúto knihu. Kniha zachytáva každodenný život jej obyvateľov, no i významné udalosti, ktoré Šuňavu posúvali dopredu, ponúka pohľad na jej hospodársky a kultúrny rast. Početnými fotografiami sa snaží zaznamenať jej podobu v minulosti a poukázať na jej súčasnú krásu. Veď práve v roku vydania tejto knihy (2014) si pripomíname štyridsať rokov od vzniku jednej obce Šuňava. Podkladom pre prípravu publikácie boli materiály z archívov, písomné podklady z kroník od organizácií, ktoré tu pôsobia, ale aj vzácna fotodokumentácia získaná od občanov a z archívu obecného úradu. Autorský kolektív pripravil pútavé čítanie nielen pre milovníkov histórie, ale aj pre ľudí, ktorým Šuňava učarila.