TURČIANSKE TEPLICE. Z HISTÓRIE ŠKOLSTVA, UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA A KULTÚRY

 MARGITA NIŽŇANSKÁ

Kniha vychádza v 140. roku od zriadenia prvého učiteľského ústavu v Kláštore pod Znievom, stého výročia od zriadenia učiteľského vzdelávania v Turčianskych Tepliciach, 50. výročia posledných dvoch maturitných tried, ktoré ukončili stredoškolskú učiteľskú prípravu pre základné školy na učiteľských ústavoch v roku 1961 a tiež na počesť činnosti kultúrnych ustanovizní zriadených v aglomerácii mesta.